Gromadzenie, zachowanie in vitro, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych ziemniaka tetraploidalnego.

Temat: 3-1-02-0-07 Gromadzenie, zachowanie in vitro, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych ziemniaka tetraploidalnego.
Kierownik tematu: mgr inż. Dorota Michałowska
Wykonawcy tematu: Inż. Danuta Sekrecka, mgr inż. Joanna Piskorz