Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych roślin motylkowatych drobnonasiennych.

Temat: 3-1-02-0-09 Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych roślin motylkowatych drobnonasiennych.
Kierownik tematu: dr Jan Schmidt
Wykonawcy tematu: mgr Ryszard Golimowski