Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną oraz do uprawy na cele energetyczne.

Temat: 3-1-02-0-06 Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną oraz do uprawy na cele energetyczne.
Kierownik tematu: dr Krzysztof Klimont
Wykonawcy tematu: mgr inż. Agnieszka Osińska, mgr inż. Piotr Bajor, dr Włodzimierz Majtkowski, dr Bartosz Tomaszewski