Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych owsa.

Temat: 3-1-02-0-13 Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych  owsa.
Kierownik tematu: dr Wiesław Podyma
Wykonawcy tematu: mgr inż. Bartłomiej Płonkowski, mgr inż. Kinga Smolińska