Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych kolekcji kukurydzy.

Temat: 3-1-02-0-11 Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych kolekcji kukurydzy.
Kierownik tematu: dr inż. Roman Warzecha (Zakład Genetyki i Hodowli Roślin)
Wykonawcy tematu: mgr inż. Monika Żurek (Zakład Genetyki i Hodowli Roślin)