Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych gatunków roślin łąkowo-pastwiskowych.

Temat: 3-1-02-0-04 Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych gatunków roślin łąkowo-pastwiskowych.
Kierownik tematu: dr Bartosz Tomaszewski
Wykonawcy tematu: dr Gabriela Majtkowska