Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych fasoli i soi.

Temat: 3-1-02-0-14 Gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych fasoli i soi.
Kierownik tematu: dr Lech Boros
Wykonawcy tematu: mgr Anna Wawer, mgr Krystyna Borucka