Charakterystyka i diagnostyka molekularna wybranych zasobów genowych roślin uprawnych i towarzyszących im chwastów.

Temat: 3-1-02-0-08 Charakterystyka i diagnostyka molekularna wybranych zasobów genowych roślin uprawnych i towarzyszących im chwastów.
Kierownik tematu: dr Wiesław Podyma
Wykonawcy tematu: dr Aleksandra Pietrusińska, mgr Joanna Noceń, mgr Marta Puchta, mgr inż. Urszula Piechota