Zadanie 1.1 Koordynacja działań związanych z ochroną i udostępnianiem zasobów genetycznych roślin użytkowych.

Temat: 3-1-00-0-01 Koordynacja działań związanych z ochroną i udostępnianiem zasobów genetycznych roślin użytkowych.
Kierownik zadania: dr Wiesław Podyma
Wykonawcy zadania: mgr inż. Agnieszka Osińska, mgr inż. Kinga Smolińska