Postęp biologiczny

Projekt:

4-1-04-3-01

Współdziałanie odporności na mączniaka (Blumeria graminis f.sp. hordei) warunkowanej genem mlo z wartością cech gospodarczych jęczmienia ozimego.
Kierownik projektu: prof. dr hab. J.H. Czembor
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Projekt:

4-7-00-7-01

Gromadzenie i ocena kolekcji ekotypów traw wieloletnich z uwzględnieniem cech warunkujących ich wykorzystanie na cele alternatywne.
Kierownik projektu: dr hab. E. Kochańska-Czembor, prof. IHAR-PIB
Planowany okres realizacji: 2014-2020