HORYZONT 2020

Tytuł projektuAktywna sieć banków genów (Activated GEnebank NeTwork – AGENT)
Wykonawca tematudr hab. Maja Boczkowska
Planowany okres realizacji2020-2025
Tytuł projektuInteligentne kolekcje zasobów genowych jadalnych roślin strączkowych dla europejskich systemów rolniczych (Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems – Increase).
Wykonawca tematudr Denise Fu Dostatny
Planowany okres realizacji2020-2025