EURISCO jest internetowym katalogiem zawierającym dane paszportowe zasobów genetycznych roślin (nasiona, tkanki, kolekcje polowe) przechowywanych i utrzymywanych w stanie żywym w europejskich instytucjach zajmujących się ochroną zasobów genowych roślin. Stworzona dla celów EURISCO baza danych zwierająca informacje w ujednoliconej formie pozwala na łatwe przeglądanie katalogu EURISCO za pośrednictwem Internetu.

KCRZG współpracuje z EURISCO udostępniając dane o żywym materiale genetycznym. Dotychczas KCRZG przesłało do katalogu EURISCO dane paszportowe o 69 743 obiektach  znajdujących się w przechowalni długoterminowej i kolekcjach polowych. W zbiorach EURISCO najliczniej prezentowane są rodzaje: Triticum, Dactylis, Hordeum, Festuca, Lolium, Phleum, Secale, Avena, Poa.

Do przeszukiwania i filtrowania zasobów EURISCO służy rozbudowana wyszukiwarka pozwalająca na uzyskanie informacji o danych paszportowych oraz adresu instytucji gdzie żywy materiał jest przechowywany.