KCRZG jest uczestnikiem Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). KSIB powstał w celu koordynacji i zachęcania do współpracy z Global Biodiversity Information Facility (GBIF) polskich instytucji posiadających cenne zbiory lub dane powiązane z ogólnie rozumianą bioróżnorodnością. KSIB pełni rolę krajowego węzła danych ułatwiającego udostępnianie informacji w sieci GBIF (Światowy System Informacji o Bioróżnorodności).

GBIF ma na celu gromadzenie i udostępnianie informacji o różnorodności biologicznej występującej w każdym zakątku globu. Uczestnikami sieci GBIF są ogrody botaniczne, muzea historii naturalnej, placówki badawcze, instytuty naukowe, banki genów oraz inne instytucje chcące udostępnić zgromadzone informacje o bioróżnorodności. Listę uczestników sieci GBIF można znaleźć pod tym adresem.

Za pośrednictwem wyszukiwarki umieszczonej na stronie GBIF można odnaleźć informacje takie jak: miejsce występowania gatunku w stanie naturalnym, miejsce przechowywania okazu, miejsce przechowywania żywych nasion, kultur komórkowych, wirusów i wiele wiele innych.

KCRZG dotychczas udostępniło dane paszportowe dotyczące obiektów nasion zbóż oraz obiektów pozyskanych z ekspedycji.