Rośliny alternatywne

Gatunki do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł i gospodarke komunalną

  • drzewa i krzewy – rokitnik (Hippophae rhamnoides), czeremcha amerykańska (Padus serotina), róża wielokwiatowa (Rosa multiflora), karagana syberyjska (Caragana arborescens), szeferdia srebrzysta (Shepherdia argentea), oliwniki – srebrzysty (Eleagnus commutata) i wąskolistny (E. angustifolia), perukowiec podolski (Cotinus coggygria), sumak octowiec (Rhus typhina), moszenki południowe (Colutea arborescens), obiela wielkokwiatowa (Exochorda racemosa),
  • wieloletnie byliny –  najważniejsze to: topinambur (Helianthus tuberosus), sylfia (Silphium perfoliatum), traganki (Astragalus), rdestowiec japoński (Reynoutria japonica), kostrzewa trzcinowa (Festuca arudinacea), spartina preriowa (Spartina pectinata), trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos), rutwica wschodnia (Galega orientalis), nawłocie (Solidago),
  • rosliny miododajne  – łacznie 45 gatuków między innymi to amorfy (Amorpha), trojeść amerykańska (Asclepias syriaca), przegorzany (Echinops), rutwica wschodnia (Galega orientalis), korkowiec amurski (Phellodendron amurense), irgi (Cotoneaster), karagany (Caragana).

Przydatność zgromadzonych roślin oceniana jest w doświadczeniach na terenach zdegradowanych, m. in.: w otoczeniu Zakładów Azotowych w Puławach, na terenach posiarkowych w Jeziórku k. Tarnobrzega, na hałdzie popiołów z EC w Białymstoku.  Kolekcja liczy obecnie 140 gatunków drzew, krzewów oraz bylin.