Herbarium Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych posiada bogatą kolekcję nasion, kwiatostanów oraz arkuszy zielnikowych (ponad 20.000 tysięcy obiektów).

Kolekcja nasion obejmuje chwasty pochodzące z pól uprawnych, ugorów, miedz i stanowisk ruderalnych pochodzenia krajowego i zagranicznego, a także nasiona roślin uprawnych. Osobny zbiór stanowi kolekcja nasion pochodzących z XIX wieku, która jest obecnie katalogowana.

Kolekcja nasion stanowi największy i najstarszy zbiór obiektów zgromadzonych w Herbarium. Została ona zapoczątkowana przez Doc. dr hab. Władysława Kulpę, który w latach siedemdziesiątych umieścił je w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych.

Kolekcja kwiatostanów jest materiałem referencyjnym dla obiektów zdeponowanych w długoterminowej przechowalni.

Kolekcja arkuszy zielnikowych obejmuje rośliny uprawne, gatunki dziko pokrewnych roślin uprawnych oraz gatunki roślin towarzyszące uprawom.

Nasiona umieszczone są w fiolkach, kwiatostany w pudełkach i arkusze zielnikowe przechowywane są w szafach metalowych. Każdy obiekt opatrzony jest metryką zawierającą dane paszportowe.

Posiadane zbiory są udostępniane do badań wyłącznie na miejscu, gdzie zapewniamy potrzebny sprzęt do pracy.

aef2cc5b
08550f2b
f7e23a72
4f17c304
36e92c55
84c6bef5
b31cec3c
9d1c7c5d

„Oznaczanie nasion znajduje zastosowanie w różnych działach botaniki i w rolnictwie. Umiejętność ścisłego oznaczenia gatunku na podstawie samych tylko nasion jest przydatna dla botaników, zwłaszcza w tych przypadkach, kiedy stan organów wegetatywnych rośliny nie pozwala na jej rozpoznanie. Z oznaczaniem nasion stykają się także codziennie pracownicy rolniczych instytucji nasiennych, oceniający materiał siewny roślin uprawnych i jego zachwaszczenie”.

Powyższy cytat pochodzi z książki „Klucz do oznaczenia nasion” autorstwa Doc. dr hab. Władysława Kulpy.