Włóczydło polne (Caucalis daucoides L.) Gatunek rośliny z rodziny selerowatych, baldaszkowatych. Roślina jednoroczna, owadopylna i samopylna. Kwitnie od maja do września. Rozsiewana poprzez wiatr. Występuje na polach bogatych w wapń, ugorach na południowym niżu, czasem porasta siedliska ruderalne. Obecnie w grupie gatunków wymierających, krytycznie zagrożonych.