Przytulia trójrożna

Przytulia trójrożna (Galium tricorne Stokes). Chwast występujący na polach i w ogrodach, przywiązany do gleb zasobnych w węglan wapnia. Roślina roczna, jara, z rodziny marzanowatych. Jest gatunkiem bardzo wrażliwym na substancje biologicznie czynne obecnie występujące w herbicydach.

Ciekawostki: znana z okresu rzymskiego oraz wczesnego średniowiecza. Najstarsze znalezisko europejskie na Cyprze. Od dawna nie był notowany w Polsce. Właścicielem zdjęć roślin tego gatunku prezentowanych w galerii jest Franck Le Driant (www.florealpes.com).