Ożędka groniasta (Neslia paniculata (L.) Desv.) Roślina z gatunku wapieniolubnych, ciepłolubna. Szorstko owłosiona łodyga o wysokość 15-60 cm. Kwiaty złotożółte pojawiają się od maja do lipca. Występuje na polach, między zbożem, przy drogach. W rozproszonych stanowiskach na niżu i w niższych partiach górskich. Wskutek zwalczania chwastów herbicydami roślina ta została w wielu miejscach prawie zupełnie wytępiona, chociaż w latach 60-tych była jeszcze dość częsta.