Działania upowszechnieniowe w ramach kolekcji roślin

Działania upowszechnieniowe w ramach kolekcji roślin

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

  • W dniach 4-22 września 2023 r. zorganizowano praktyki dla studenta Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. W trakcie praktyki student zapoznał się z głównymi założeniami programu ochrony zasobów genowych oraz z pracami związanymi z prowadzeniem kolekcji chmielu. Uczestniczył, m.in. w prowadzeniu obserwacji i pomiarów biometrycznych roślin, a także w pobieraniu i odpowiednim przygotowaniu prób materiału roślinnego przeznaczonych do badań jakościowych wykonywanych w ramach charakterystyki obiektów. Wykonywał również prace pomocnicze związane z oznaczaniem metabolitów wtórnych chmielu metodą HPLC oraz oceną stopnia porażenia szyszek przez mączniaka rzekomego i prawdziwego chmielu. Organizacja praktyk studenckich umożliwia nie tylko popularyzację wiedzy o potrzebie ochrony zasobów genowych roślin rolniczych, ale również pozwala na poznanie od strony praktycznej różnorodnych prac związanych z utrzymaniem i charakterystyką tych zasobów.

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w WARSZAWIE

  • W dniu 21 września 2023 roku pracownicy Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych (dr hab. Olga Kosakowska, mgr Sylwia Styczyńska, mgr Janina Zaród) we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale przeprowadzili szkolenie skierowane do rolników, gospodyń wiejskich i osób zainteresowanych roślinami zielarskimi i ich uprawą w warunkach górskich i podgórskich. Elementem tego szkolenia był wykład dotyczący bioróżnorodności tej grupy roślin, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków takich jak bukwica lekarska i wiązówka bulwkowa. W ramach części praktycznej odbyły się zajęcia na poletkach kolekcji roślin leczniczych PODR, do założenia której w ubiegłym i bieżacycm roku wykorzystano obiekty z polowej kolekcji roślin zielarskich i przyprawowych (w tym aromatycznych) SGGW w Warszawie. Informacje na temat szkolenia dostępne są tutaj. W szkoleniu uczestniczyło ok. 50 osób.
  • W lipcu 2023 roku nagrany został film promujący zajęcia dydaktyczne oraz badania prowadzone w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW. Część filmu, nakręcona na polu doświadczalnym KRWiL w Wilanowie, dotyczyła kolekcji roślin zielarskich i przyprawowych (w tym aromatycznych). Osobą prezentującą kolekcję jest dr hab. Olga Kosakowska. Film dostępny jest tutaj.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

  • W dniu 17 kwietnia 2023 roku przeprowadzono wykład pt. „ochrona zasobów genowych roślin rolniczych na przykładzie kolekcji pszenżyta”. W wykładzie wzięło udział 14 studentów II roku kierunku Rolnictwo studiów stacjonarnych Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie. Celem wykładu było zapoznanie z problematyką dotyczącą ochrony zasobów genowych roślin rolniczych, którą omówiono na przykładzie prowadzonej od 1982 roku w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin UP w Lublinie kolekcji pszenżyta.

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

  • W dniu 2 sierpnia 2023 roku w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Pętkowie przeprowadzono szkolenie dla inspektorów Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa z zakresu agrotechniki i odmianoznawstwa roślin włóknistych. Szkolenie obejmowało elementy biologii, morfologii oraz elementy agrotechniki lnu włóknistego, lnu oleistego i konopi włóknistych. Część doświadczalna oraz praktyczna szkolenia odbyły się na plantacji nasiennej.