17th meeting of the ECPGR Steering Committee

17th meeting of the ECPGR Steering Committee

W dniach 30 maja- 1 czerwca w Oeiras (Lizbona, Portugalia) odbyło się 17. spotkanie ECPGR Steering Committee. Uczestniczyła w nim Kierownik Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych dr hab. Maja Boczkowska, prof. Instytutu.

Wśród uczestników spotkania byli krajowy koordynatorzy programów ochrony zasobów genowych roślin z całej Europy, m.in.: z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Wielkiej Brytanii i innych krajów.

Na spotkaniu omówiono sprawozdania z działalności w Fazie X, a także określono priorytetowe zadania dla Fazy XI. Ostatniego dnia uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć kolekcję winorośli prowadzoną przez Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV).