Styczeń w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy.

Styczeń w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy.

Styczeń – uważany za martwy sezon na polach i w ogrodach, w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy obfitował w wydarzenia:

Zajęcia dydaktyczne:

  • 01.2018 r. – w szklarniach odbyła się część terenowa zajęć fakultatywnych „Rośliny egzotyczne stosowane w profilaktyce zdrowotnej, lecznictwie i kosmetologii”, w których uczestniczyło 30 studentów III roku kierunku Farmacja Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Zajęcia prowadził dr Maciej Balcerek – Starszy Wykładowca Katedry i Zakładu Farmakognozji.
  • 01.2018 r. – zajęcia dydaktyczne z uczniami klasy 5b ze Szkoły Podstawowej nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy na temat kolekcji roślinnych znajdujących się w Ogrodzie Botanicznym oraz sposobów uprawy roślin z różnych stref klimatycznych. W trakcie oprowadzania po kolekcjach zwrócono uwagę na naturalne piękno ośnieżonych roślin. Grupa liczyła 27 osób.

Autorzy zdjęć: M. Nowakowska, W. Majtkowski, B. Tomaszewski

Udział w Targach Polagra-Premiery 2018, które odbyły się w dniach 18-21.01.2018 r. w Poznaniu.

Na stoisku Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB prezentowane były 2 kompozycje bukietowe wykonane z gatunków z kolekcji traw oraz z kolekcji roślin do celów energetycznych. Przedstawiono również przykłady paliw wytworzonych z biomasy: granulat opałowy (pelet) z miskanta olbrzymiego i prosa rózgowatego oraz brykiety z miskanta cukrowego.

Podstawowe informacje o prezentowanych trawach energetycznych opracowano w ulotce, która była udostępniana zainteresowanym osobom.

Kolekcje utrzymywane są ze środków MRiRW w ramach Programu Wieloletniego 2015-2020, zad. 1.2.

Autorkami kompozycji bukietowych są Panie: Gabriela Majtkowska i Małgorzata Nowakowska.

Autor zdjęć: W. Majtkowski

Remont

Wykonano wiatę magazynową dla sprzętu rolniczego oraz zakończono II etap remontu dróg wewnętrznych na terenie Ogrodu Botanicznego.

Prace wykonano dzięki dotacji SPUB (Specjalny Program Urządzeń Badawczych), uzyskanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pierwszy etap remontu dróg wykonano na przełomie 2016 i 2017 roku.

Autor zdjęć: W. Majtkowski