XXVI Krajowa Wystawa Rolnicza, Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, 2-3 września 2017 r

XXVI Krajowa Wystawa Rolnicza, Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, 2-3 września 2017 r

W dniach 2-3 września 2017 r. w Częstochowie odbyła się XXVI Krajowa Wystawa Rolnicza, XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej połączona z Ogólnopolskimi Dożynkami Jasnogórskimi. Głównym organizatorem wydarzenia był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przy współpracy Urzędu Miasta Częstochowy. Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał Sekretarz Stanu Ryszard Zarudzki, który podczas zwiedzania stanowisk instytucji naukowych, odwiedził również stoisko Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, na którym prezentowane były materiały przedstawiające dorobek naukowy Instytutu, a także przygotowane przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych materiały promujące dawne odmiany: broszury, materiały informacyjne, a także próbki nasion oraz całych roślin.

Zadanie 1.6