5th International Conference and Workshop „Plant – the source of research material”

5th International Conference and Workshop „Plant – the source of research material”

W dniach 21–24 czerwca 2017 roku, odbyła się w Lublinie 5th International Conference and Workshop ‘Plant –  the source of research material’, organizowana przez Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie oraz Polską Akademię Nauk, oddział w Lublinie. Szeroka formuła konferencji pozwoliła zgromadzić liczne grono uczestników z kraju i zagranicy, w tym z Anglii, Belgii, Bułgarii, Czech, Francji, Litwy, Portugalii i Ukrainy. Łącznie zaprezentowano blisko 150 referatów i plakatów z różnych dziedzin nauk farmaceutycznych, botanicznych i rolniczych. Poruszano zagadnienia dotyczące m.in. metod analitycznych, fitochemii, aktywności biologicznej wyciągów i wtórnych metabolitów roślin, fizjologii roślin, kultur tkankowych, biologii nasion, zmienności fenotypowej i genotypowej roślin, geobotaniki, ekologii i ochrony gatunkowej roślin, kolekcji roślin użytkowych oraz uprawy i hodowli roślin.

 

Streszczenie posteru: Artur Adamczak, Anna Forycka, Elżbieta Bilińska, Waldemar Buchwald. 2017. Biometric variability of European cranberry (Oxycoccus palustris Pers.)

 

Więcej informacji