State of the World’s Plants Symposium – Kew Garden – Londyn – Anglia

State of the World’s Plants Symposium – Kew Garden – Londyn – Anglia

W dniach 25-26 maja 2017 r. w „Royal Kew Garden” w Londynie miało miejsce drugie międzynarodowe sympozjum na temat „roślin na świecie”. Spotkanie to miało na celu zapoznanie się z aktualną wiedzą na temat występowania, rozmieszczenia, zagrożenia oraz użytkowania roślin na świecie. Opierając się na recenzjach zeszłorocznego raportu sporządzonego przy okazji organizacji pierwszego sympozjum, oprócz występowania i zagrożenia roślin na świecie w tym roku dołączono kwestię znaczenia poszczególnych grup roślin. Również prowadzono dyskusję nad ważnością zaangażowania naukowców, polityków oraz społeczeństwa w ochronie różnych gatunków roślin w poszczególnych krajach.

W trakcie tego wydarzenia została przedstawiona praca pt. “The occurrence and importance of Crop Wild Relatives Plants in Poland and in the World” (przez Denise F. Dostatny).  Wyniki badań zostały przedstawione podczas prezentacji oraz w wersji posterowej. Zawierały one informacje dotyczące prac nad dzikimi gatunkami pokrewnymi roślin uprawnych. Przedstawione były wstępne wyniki związane z przygotowaniem krajowej listy dzikich pokrewnych w Polsce realizowanych w ramach zadania 1.2 Programu Wieloletniego. Głównym przesłaniem przedstawionej pracy była rola dzikich gatunków pokrewnych w Polsce i na świecie, ich wartość oraz ważność ich zachowania dla przyszłych pokoleń.