Task 1.4 Management of the central long-term storage of genetic resources, management of the herbarium.

Title: Management of the central long-term storage of genetic resources, management of the herbarium.
Manager: dr Wiesław Podyma
Contractors: dr Grzegorz Gryziak, dr Denise Fu Dostatny, mgr inż. Agnieszka Osińska, mgr inż. Barbara Sobiech-Szczapa, dr Elżbieta Małuszyńska, mgr Anna Szydłowska