Zamów obiekty

Standardowa umowa o transferze materiału (SMTA)

Część materiałów została objęta Systemem Wielostronnym (MLS) i jest dystrybuowana za podpisaniem Standardowego Porozumienia o Transferze Materiału (SMTA). Taki obowiązek nakłada MIĘDZYNARODOWY TRAKTAT o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa.