Zadanie 1.6 Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.

Temat: 3-1-06-0-01 Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.
Kierownik zadania: dr Denise Fu Dostatny
Wykonawcy zadania: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, mgr inż. Dorota Dziubińska