Zadanie 1.5 Prowadzenie centralnej bazy danych i udostępnianie informacji o zasobach genetycznych roślin użytkowych.

Temat: 3-1-05-0-01 Prowadzenie centralnej bazy danych i udostępnianie informacji o zasobach genetycznych roślin użytkowych.
Kierownik zadania: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor
Wykonawcy zadania: mgr inż. Agnieszka Osińska, inż. Magdalena Ryjak