Zadanie 1.4 Prowadzenie centralnej długoterminowej przechowalni nasion zasobów genetycznych roślin użytkowych, prowadzenie herbarium.

Temat: 3-1-04-0-01 Prowadzenie centralnej długoterminowej przechowalni nasion zasobów genetycznych roślin użytkowych, prowadzenie herbarium.
Kierownik zadania: dr Grzegorz Gryziak
Wykonawcy zadania: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, dr Denise Fu Dostatny, mgr inż. Agnieszka Osińska, mgr inż. Barbara Sobiech-Szczapa, dr Elżbieta Małuszyńska, mgr Anna Szydłowska