Charakterystyka i diagnostyka molekularna wybranych zasobów genowych roślin uprawnych i towarzyszących im chwastów.

Temat: 3-1-02-0-08 Charakterystyka i diagnostyka molekularna wybranych zasobów genowych roślin uprawnych i towarzyszących im chwastów.
Kierownik tematu: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor
Wykonawcy tematu: dr Aleksandra Pietrusińska, mgr Joanna Noceń, mgr Anna Smolarska, mgr inż. Urszula Piechota